Wybór Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

W dniu 21 listopada 2018 r. odbyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie.
Wybrano Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w osobach:
Jan Pelczar – Starosta Krośnieński
Andrzej Guzik – Vice Starosta Krośnieński
Monika Subik – Dyrektor etatowy członek Zarządu
Marian Pelczar – członek Zarządu
Marcin Józefowicz – członek Zarządu
Na Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego wybrano Andrzeja Kreżałka.

Sesję można odtworzyć pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=_eN2mZo37QI
 
Moja prezentacja jako kandydata do Zarządu Powiatu Krośnieńskiego:
https://youtu.be/_eN2mZo37QI?t=3630