W dniu 6 marca 2017 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Tematyka sesji w przeważającej jej części dotyczyła infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego. W sesji udział wzięli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP p. Bogdan Rzońca – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie – p. Mariusz Błyskal – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami.

W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z sprawozdaniem Zarządu Powiatu Krośnieńskiego dot. inwestycji „drogowych”, na przestrzeni ostatnich 2 lat. Przypomnę w 2015 r. w budżecie Powiatu Krośnieńskiego wydatki na infrastrukturę drogową stanowiły kwotę 10,6 mln zł, w 2016 r. zrealizowano inwestycje drogowe na kwotę 17,3 mln zł. Rok bieżący – 2017 to „rekordowy rok”. Plan wydatków  w dziale: Transport i łączność wynosi 29.737.225,00 zł i stanowi 32 % wydatków ogółem. Kwota 30 mln zł została zaplanowana na realizację inwestycji drogowych, z czego największym co do zakresu wykonania i finansowania jest zadanie do realizacji w ramach programu INTERREG „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin –Wietrzno – Zboiska”. Planowana całkowita wartość zadania – 10.053.832,00 zł (źródła finansowania to; dofinansowanie UE – 8.545.757,00 zł, środki własne powiatu – 1.508.075,00 zł ). To w budżecie na 2017 r.  jedyna inwestycja drogowa, która przebiega przez część Gminy Chorkówka.

Na terenie Powiatu Krośnieńskiego GDDKiA O/Rzeszów administruje następującymi drogami: droga krajowa nr 19 Kuźnica – Rzeszów – Barwinek od m. Kombornia km 246+370 do m. Barwinek km 285+633, długość  39,2 km oraz droga krajowa nr 28 Zator – Sanok – Medyka od m. Moderówka km 218+686 do m. Sieniawa km 252+828, z wyłączeniem odcinka miejskiego w Krośnie od km 226+594 do km 237+992. długość 22,7 km.  Razem długość dróg krajowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego administrowanych przez GDDKiA O/Rzeszów wynosi  61,9 km.

Z informacji przedstawionej przez GDDKiA o/Rzeszów wynika, że w latach 2016-2018 realizowany jest Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN). Na jego realizację na terenie Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano kwotę 22 mln, tj. 2016 – 9 mln, 2017 – 7,7 mln, 2018 – 4,7 mln.Łącznie w PLMN ujętych zostało 1005 zadań, w tym na Podkarpaciu 125. Na drogach krajowych nr 19 i nr 28 na terenie Powiatu Krośnieńskiego w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych ujęte zostały 23 zadania. W 2016 roku zrealizowano: Budowa przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 19 w m. Dukla, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 z ul. Floriańską (droga w kierunku Iwonicza Zdroju), Wyposażenie przejść dla pieszych w dodatkowe oznakowanie oraz oświetlenie  – 3 szt., Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 w m. Tylawa długości 660m.Zachęcam do zapoznania się z informacją GDDKiA co do zadań do realizacji w 2017 r. oraz 2018 (informacja poniżej).

Wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury p. Bogdan Rzońcy opierało się głównie na informacji o S-19. Jak powiedział, „S-19 jest absolutnym Priorytetem. Nie ma odstępstwa, żeby nie wybudować tej drogi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększył budżet na drogi krajowe o 30%, w stosunku do poprzedniej perspektywy. W drogi należy inwestować, ponieważ roczne koszty wypadków drogowych na drogach krajowych to 50 mld. złotych (są to koszty leczenia, renty, odszkodowania). W poprzednim roku zginęło na drogach 3 tys. osób. Dziennie po polskich drogach jeździ 300 tyś. TIRów”.W planach Rządu jest również utworzenie Drogowego Funduszu dla Samorządów, byłaby to duża pomoc dla Gmin i Powiatów szczególnie tych najbiedniejszych, w tym dla naszej Gminy oraz Powiatu Krośnieńskiego.

Prezentacja GDDKiA