W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyła się sesja Rady Powiatu krośnieńskiego.

Wysłuchaliśmy obszernych informacji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w roku 2015. Pierwszą informację przedstawił Komendant Miejski Policji w Krośnie podins. Leszek Buryła.  Powiat krośnieński ziemski i grodzki zamieszkuje 160 tys. osób i teren ten jest obsługiwany przez policjantów KMP w Krośnie i funkcjonariuszy zatrudnionych w trzech komisariatach policji w Dukli, Rymanowie i Jedliczu. Jeden policjant przypada na 662 obywateli.

Z dobrych wiadomości mogę Państwu przekazać informacje podane przez P. Komendanta, że w całej Polsce zostanie reaktywowanych 100 posterunków w tym 2 na terenie Powiatu Krośnieńskiego, a co najważniejsze w Chorkówce.

Komendant PSP w Krośnie Krzysztof Korzec szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim. W ubiegłym roku zanotowano 24 tys. zdarzeń na terenie województwa. W powiecie krośnieńskim było 2300 zdarzeń z czego 1063 pożary, z których ponad 80 % stanowiły pożary pozostałości roślinnych i suchych traw.

Ostatnie sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie za 2015 rok zreferował prezes ZOPZ OSP druh Jan Kilar. Zarząd swoim zasięgiem obejmuje 11 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego. Na terenie powiatu krośnieńskiego jest zarejestrowanych 96 jednostek OSP w gminach, w tym Chorkówka – 15.

DSC_0007 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0102