W dniu 1 marca obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Święto to ustanowione zostało dzięki śp. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, który popierał ideę ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i to On skierował do Sejmu w lutym 2010 r. projekt ustawy w tej sprawie. W uzasadnieniu projektu napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Niezłomnych odbyła się w dniu 1 marca 2018 r. na hali przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej. Wspólnie z Piotrem Kozubalem ze Świerzowej Polsiej, Grzegorzem Węgrzynowskim nauczycielem w tut. Gimnazjum, Wojciechem Żurkiewiczem ze Zręcina oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę”, a także Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej postanowiliśmy właśnie w Świerzowej zorganizować wieczór patriotyczny upamiętniający Żołnierzy Niezłomnych.

Tematem przewodnim tego spotkania była historia Żołnierza Niezłomnego śp. Tomasza Ferusia z Krosna, który przez 7 lat służył na ORP „Błyskawica”. Prelekcję na jego temat przeprowadzili członkowie jego rodziny i krewni: Pan Stanisław Feruś oraz Pan Łukasz Mazur. Wykład przeplatany był piosenkami patriotycznymi, które zaśpiewały uczennice gimnazjum oraz wierszami, które recytowały przedstawicielki Stowarzyszenia „Że Chcę”. Duża część rodziny Bohatera zamieszkuje w Świerzowej Polskiej (rodzina Piotra Kozubala). Podczas spotkania można było obejrzeć filmy dokumentalne, wspomnienia, fotografie, książki o lokalnych Bohaterach.

Na terenie Gminy Chorkówka od kilku lat upamiętniani są Żołnierze Wyklęci m. in. w Zręcinie, wspólnie z innymi członkami Klubu Biegacza „Athletic” Zręcin organizujemy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Żeglcach również w tym roku odbędzie się „Bieg Tropem Wilczym”. Dzięki takim inicjatywom Gmina Chorkówka jest na mapie Polski – pamiętających o tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.

Był to wieczór podczas którego poznaliśmy bardzo ciekawą historię młodego żołnierza i jego dalsze losy po wojnie, wieczór pełen wzruszeń. Dziękujemy za liczne przybycie na nasze zaproszenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości: dyrektorowi Wacławowi Kamińskiemu za udostępnienie hali, Agnieszce Sosze oraz uczniom za przygotowanie dekoracji, młodzieży za uświetnienie występu piosenkami, dziewczynom ze Stowarzyszenia „Że Chcę” za występ oraz obsługę. Dziękujemy cukierni „Lukrecja” ze Świerzowej za ufundowanie słodkiego poczęstunku. Oprawę medialną zapewniła Katarzyna Jagieło oraz Łukasz Mazur, który prowadził transmisję na żywo z wczorajszego spotkania.