Rada Powiatu Krośnieńskiego przeciwko poszerzeniu granic miasta Krosna

Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany granic odbyła się w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym w dniu 12 kwietnia br.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu krośnieńskiego, której przewodniczę dwukrotnie zajmowała się tym tematem, przed wyrażeniem swojej opinii. Komisja chciała dokładnie poznać argumenty „za” i „przeciw”. Ostatecznie komisja wyraziła „negatywną” opinię. Radni jednogłośnie wyrazili sprzeciw poszerzeniu granic Krosna, a tym samym zmniejszeniu obszaru powiatu krośnieńskiego.

Rada Powiatu Krośnieńskiego, również „jednogłośnie” podjęła uchwałę, która wyrażała stanowcze NIE dla planów Krosna, które polegały na włączeniu w swoje granice 148 ha, z czego 37 ha położone jest w gminie Miejsce Piastowe, a 111 ha w gminie Krościenko Wyżne.To obszar dawnego lotniska „Iwonicz” oraz grunty łączące lotnisko z granicami administracyjnymi Krosna. Miasto na terenie byłego lotniska chce utworzyć strefy inwestycyjne oraz wybudować drogę łączącą Krosno z projektowaną drogą ekspresową S-19.Konsultacje społeczne w gminach Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe również potwierdziły, że mieszkańcy tych gmin są przeciw zmianom granic swoich gmin.