Program KLUB 2019

Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku zapraszam Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe z terenu Gminy Chorkówka do współpracy w ramach Programu Klub.Klub w ramach Programu może otrzymać dotacje do 10 tyś. za zakup sprzętu sportowego i szkolenie młodzieży do 18 roku życia. 

W poprzednich latach z dotacji skorzystały:
LKS Victoria Kobylany, LKS Tęcza Zręcin, LKS Jasiołka Świerzowa Polska, UKS Jasiołeczka Świerzowa Polska. 

Naprawdę warto!
Zachęcam do kontaktu 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html