Posiedzenia Rad Gmin i Powiatów zobaczysz na żywo

Głosowania imienne i transmisja każdej sesji na żywo w internecie – takie obowiązki nałożył PiS na samorządowe rady. Reguły te w wielu miejscach już są standardem.

Pomysłodawcy zmian chodzi wyłącznie o wypracowanie ogólnopolskich standardów. Duże miasta faktycznie dysponują już systemami do głosowania, a w sieci można oglądać posiedzenia ich rad, to mniejsze gminy nie są tak transparentne.
WBIP (Biuletynie Informacji Publicznej) Urzędów Gmin, Powiatów są protokoły z odbytych sesji, jednak nie sposób znaleźć w nich informacji, kto jak głosował. Wiadomo jedynie, jakim stosunkiem głosów dana uchwała została przyjęta bądź odrzucona.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego testowaliśmy właśnie nowo zamontowany system. Zapraszam do oglądania Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego na żywo oraz sprawdzania na bieżąco jak głosowali Radni nad podejmowanymi uchwałami.