W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyła się sesja Rady Powiatu krośnieńskiego.

Wysłuchaliśmy obszernych informacji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w roku 2015. Pierwszą informację przedstawił Komendant Miejski Policji w Krośnie podins. Leszek Buryła.  Powiat krośnieński ziemski i grodzki zamieszkuje 160 tys. osób i teren ten jest obsługiwany przez policjantów KMP w Krośnie i funkcjonariuszy zatrudnionych w trzech komisariatach policji w Dukli, Rymanowie i Jedliczu. Jeden policjant przypada na 662 obywateli.

Z dobrych wiadomości mogę Państwu przekazać informacje podane przez P. Komendanta, że w całej Polsce zostanie reaktywowanych 100 posterunków w tym 2 na terenie Powiatu Krośnieńskiego, a co najważniejsze w Chorkówce. czytaj dalej

Spotkanie z przedszkolakami

Bardzo dziękuję za zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Draganowej.

Nasze spotkanie związane było z realizowaną akcją w szkole – promocji czytelnictwa.
Z wielką przyjemnością  odpowiedziałam na zaproszenie najmłodszych do wspólnego czytania bajki. Spotkanie było też okazją do promocji Powiatu Krośnieńskiego. Na pamiątkę spotkania wręczyłam wszystkim opaski odblaskowe i słodycze. Szkoła otrzymała wydawnictwa o Powiecie Krośnieńskim do wykorzystania w trakcie lekcji regionalnych.

czytaj dalej

Miejscowości Świerzowa Polska (Gmina Chorkówka) i Dobieszyn (Gmina Jedlicze) zostaną objęte programem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Powiat Krośnieński przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem którego była ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobieszyn w gminie Jedlicze i obrębu Świerzowa Polska w gminie Chorkówka”. czytaj dalej

Klub Biegacza „ATHLETIC” w Zręcinie

Miło mi poinformować, że lutym w Zręcinie powstał Klub Biegacza „Athletic”.
Nad oficjalnym zawiązaniem się takiego Klubu miłośnicy biegania rozmawiali jeszcze w 2014/15 roku. Pomysł pojawił się podczas spotkań zawodników z terenu Gminy Chorkówka na różnych imprezach biegowych. Członkami są doświadczeni zawodnicy m.in. Prezes Stowarzyszenia – Jan Rodzinka (Zręcin), ale również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z bieganiem. Jestem członkiem tego Klubu i bardzo się cieszę, że coraz więcej osób się do nas przyłącza. czytaj dalej

O planach inwestycyjnych i potrzebach Krośnieńskiego Szpitala.

W dniu 15 marca 2016 r. na zaproszenie dyrekcji  Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II uczestniczyłam w spotkaniu członków Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna oraz członków Komisji Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu Krośnieńskiego.

W trakcie spotkania dyrekcja Szpitala zapoznała nas z systemowymi uwarunkowaniami ochrony zdrowia, z bieżącą działalnością szpitala oraz przedstawiła  przedsięwzięcia planowane do realizacji, w tym  inwestycje. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Szpital złożył  4 duże wnioski o dofinansowanie projektów. Jednym z nich jest projekt „Kobieta i dziecko”, w ramach którego zostaną przebudowane trzy oddziały czyli: Oddział Noworodkowy, Oddział Ginekologiczno-Położniczego i Oddział Pediatryczny.
Osobiście, jako kobieta trzymam bardzo mocno kciuki właśnie za ten projekt, którego realizacja spowoduje, że będzie to jedno z najbardziej nowoczesnych placówek na Podkarpaciu.
Planowana wartość inwestycji/źródła finansowania to ponad 20 milionów złotych. Pozostałe projekty dotyczą sfer diagnostyki, opieki senioralnej oraz kompleksowej opieki w centrum psychiatrii.

Następnie odwiedziliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Diagnostyki Obrazowej, poradnie oraz były blok operacyjny, który w najbliższym czasie zostanie przebudowany pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

W załączeniu przedstawiam wykaz największych potrzeb sprzętowych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
czytaj dalej

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2016 rok – co dla Gminy Chorkówka?

Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła budżet na 2016 r. na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 r.

Osobiście uważam, że to dobry budżet, w którym znalazła się spora kwota na inwestycje drogowe w tym na inwestycje na terenie Gminy Chorkówka.

Na wydatki w dziale budżetu – Transport i łączność, drogi powiatowe znalazła się kwota – 13 582 650 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią ponad 11 mln zł. W roku 2016 w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały zadania inwestycyjne, które realizowane będą z udziałem środków zewnętrznych. czytaj dalej

Wybierzmy Najpopularniejszego i Najlepszego Sportowca oraz Najpopularniejszego Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego
 Głosowanie potrwa do 4 lutego 2016 roku, a laureatów poznamy podczas wielkiego finału 18 lutego 2016 roku w Głowience (gmina Miejsce Piastowe).
Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego tradycyjnie organizuje Starostwo Powiatowe w Krośnie przy współpracy gmin powiatu krośnieńskiego i redakcji tygodnika „Nowe Podkarpacie”.

Głosować  można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz tylko na nominowanych kandydatów do plebiscytu (inne nazwiska nie będą uwzględniane), a także poprzez sms-y.

Sylwetki nominowanych sportowców, trenerów i działaczy oraz szczegóły dotyczące głosowania znajdują się poniżej (pdf),

http://powiat.krosno.pl/images/stories/aktualnosci/2016/styczen/plebiscyt_2015.pdf
Zachęcam do głosowania na nominowanych z Gminy Chorkówka.
Remont drogi powiatowej NR 1955R Niżna Łąka – Bóbrka

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Chorkówka, a w szczególności mieszkańców wsi Bóbrka i Machnówka, ale i nie tylko.

Powiat Krośnieński otrzymał dotację na remont drogi powiatowej NR 1955R Niżna Łąka – Bóbrka i droga będzie wyremontowana J. Jeszcze nie tak dawno ta inwestycja „wisiała na włosku”, bo miejsce na liście rezerwowej projektów do dofinansowania było odległe. Ale udało się!

Właśnie zakończyło się postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót drogowych. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie złożył najkorzystniejszą ofertę i zrealizuje zakres robót, który obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, ścięcie i uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego. Wartość robót to kwota 314.000 zł, a długość wyremontowanego odcinka to 1608 m.

Na terenie Gminy Chorkówka obecnie realizowane są 2 inwestycje drogowe – na ul. Krośnieńskiej w Świerzowej Polskiej i w Chorkówce w stronę Leśniówki, a za kilka dni rozpocznie się remont tej drogi.

Jubileusz 70 lecia KGW Kobylany

Jeszcze raz serdeczne gratulacje pięknego Jubileuszu!

Dziękuję za zaproszenie do współpracy przy organizacji uroczystości jubileuszowych oraz za gościnę i wspaniałą zabawę w Kobylanach.

Zawsze z przyjemnością wracam do rodzinnej wsi, gdzie zawsze była (i jest) wspaniała atmosfera i pyszne swojskie jadło. czytaj dalej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki.

Od dzisiaj korzystający z drogi Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki muszą liczyć się z utrudnieniami ze względu na roboty drogowe. Na odcinku 1230 m. tj. od granicy miasta Krosna i Świerzowej , ul. Krośnieńska do mostu realizowane będą roboty drogowe. Mimo, że wiąże się to z dłuższym czasem dojazdu do/z Krosna, to cieszy wszystkich zainteresowanych.

Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, które wygrało przetarg.

Osobiście cieszy mnie fakt, że droga będzie remontowana, gdyż jak informowałam Państwa na początku roku zabiegałam o remont tej drogi po licznych sygnałach mieszkańców Świerzowej Polskiej i Gminy.

Remont drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów

Dobra wiadomość dla użytkowników drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów. Powiat Krośnieński otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 350 tyś. zł na usuwanie klęsk żywiołowych. Środki zostaną przeznaczone na remont drogi Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów, która jest w fatalnym stanie po zniszczeniach spowodowanych powodzią w 2012 r. Na długości 2,5 km zostaną wykonane prace tj. wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno – asfaltową, wykonanie nowej nawierzchni wraz z uzupełnieniem poboczy oraz odwodnienie. W chwili obecnej został rozstrzygnięty przetarg. Wykonawcą robót będzie Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., który zaproponował wykonanie zamówienia za cenę 498.326,81 zł. Roboty rozpoczną się jeszcze we wrześniu.

Starsze wpisy Nowsze wpisy