Informacja o szkoleniach

Od 11 września do 28 września br. Podkarpacka Iza Gospodarcza będzie prowadziła I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWEECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD   w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.

Ogromnym atutem udziału w kursie jest możliwość zdobycia międzynarodowego CERTYFIKATUECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B, wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

czytaj dalej

Apel do Podkarpackiego Oddziału NFZ o ponowne przeanalizowanie i zakwalifikowanie krośnieńskiego szpitala do poziomu III stopnia.

Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła na Nadzwyczajnej Sesji Apel do Podkarpackiego Oddziału NFZ o ponowne przeanalizowanie i zakwalifikowanie krośnieńskiego szpitala do poziomu III stopnia. Wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci obowiązywać będą od 1 października br. przez kolejne cztery lata. czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej w Krośnie

W marcu br. z mojej inicjatywy odbyło się posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie.
Tematem posiedzenia była Informacja PIG Krosno o możliwościach wsparcia przedsiębiorców powiatu krośnieńskiego oraz zapoznanie się z oferta PIG w zakresie wsparcia osób bezrobotnych. Instytucja ta bowiem od lat realizuje szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są kierowane do mieszkańców powiatu krośnieńskiego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – dofinansowanie zakładania własnych firm. Zachęcam Państwa do śledzenia strony PIG Krosno – www.pigkrosno.pl – to „kopalnia” wiedzy dla przyszłych przedsiębiorców. czytaj dalej

Program KLUB 2017
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Programu KLUB 2017.
Zachęcam Kluby Sportowe (LKSy) z terenu Gminy Chorkówka do wnioskowania na zakup sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży m. in. trampkarzy.
Zainteresowane Kluby zachęcam do kontaktu, oferuję pomoc przy wnioskowaniu (sporządzenie wniosku o dotację).
Poniżej szczegółowe informacje:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html
W dniu 6 marca 2017 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Tematyka sesji w przeważającej jej części dotyczyła infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego. W sesji udział wzięli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP p. Bogdan Rzońca – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie – p. Mariusz Błyskal – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami.

czytaj dalej

Wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego
Wczoraj tj. 6 lutego 2017 r. na XXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego na Przewodniczącego Rady został wybrany Kazimierz Gładysz (PSL) – radny z terenu Gminy Chorkówka.
Zastąpi na tym stanowisku zmarłego po ciężkiej chorobie Edwarda Nowaka.
To doświadczony samorządowiec i  jest dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Chorkówka.
Jeszcze raz gratuluję wyboru!

czytaj dalej

Bezpłatnie zbadaj swoje płuca

Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego od 15 września do 15 grudnia br. mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych umożliwiających wczesne wykrycie nowotworu płuc.

„Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” obejmuje badanie tomografem komputerowym. Bezpłatnemu badaniu mogą poddać się osoby w wieku od 50 do 70 lat czynnie lub biernie palące papierosy bądź inne wyroby tytoniowe.
Niestety na badanie trzeba podjechać do Rzeszowa odbywają się w placówce Affidea – Radiologica przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 22 44 11 111.

Jak zostać przedsiębiorcą?

Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 ruszyła pełną parą!
Pierwsze projekty złożone m. in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 właśnie rozpoczęły realizację.

Przeglądając Internet można się często natknąć na zaproszenia do udziału w projektach m.in. dla osób, które zamierzają skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Trwają nabory.

Gdzie można się lokalnie ubiegać o takie dotację? czytaj dalej

Kolejna inwestycja – Przebudowa drogi powiatowej Krosno – Kobylany – Toki

Już niebawem rozpocznie się długo oczekiwana inwestycja drogowa na terenie Gminy Chorkówka – przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki. Wreszcie będzie można dojechać do siedziby Gminy Chorkówka wygodną drogą, dotychczasowy stan nawierzchni był katastrofalny. To zadanie dla mnie jako radnej powiatowej było sprawą priorytetową, bo największa część mieszkańców naszej Gminy korzysta właśnie z tego odcinka.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m.in. wymianę nawierzchni na długości 3156 m, przebudowę chodnika w Zręcinie, budowę nowego chodnika oraz ronda na skrzyżowaniu w Chorkówce,  remont istniejącego odwodnienia drogi oraz zjazdów, odmulenie rowów drogowych oraz oczyszczenie i remont istniejącej kanalizacji wzdłuż przebudowywanej drogi. Planowany koszt zadania wynosi 4 346 850 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z PROW to kwota 2 744 797 zł.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyła się sesja Rady Powiatu krośnieńskiego.

Wysłuchaliśmy obszernych informacji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w roku 2015. Pierwszą informację przedstawił Komendant Miejski Policji w Krośnie podins. Leszek Buryła.  Powiat krośnieński ziemski i grodzki zamieszkuje 160 tys. osób i teren ten jest obsługiwany przez policjantów KMP w Krośnie i funkcjonariuszy zatrudnionych w trzech komisariatach policji w Dukli, Rymanowie i Jedliczu. Jeden policjant przypada na 662 obywateli.

Z dobrych wiadomości mogę Państwu przekazać informacje podane przez P. Komendanta, że w całej Polsce zostanie reaktywowanych 100 posterunków w tym 2 na terenie Powiatu Krośnieńskiego, a co najważniejsze w Chorkówce. czytaj dalej

Spotkanie z przedszkolakami

Bardzo dziękuję za zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Draganowej.

Nasze spotkanie związane było z realizowaną akcją w szkole – promocji czytelnictwa.
Z wielką przyjemnością  odpowiedziałam na zaproszenie najmłodszych do wspólnego czytania bajki. Spotkanie było też okazją do promocji Powiatu Krośnieńskiego. Na pamiątkę spotkania wręczyłam wszystkim opaski odblaskowe i słodycze. Szkoła otrzymała wydawnictwa o Powiecie Krośnieńskim do wykorzystania w trakcie lekcji regionalnych.

czytaj dalej

Miejscowości Świerzowa Polska (Gmina Chorkówka) i Dobieszyn (Gmina Jedlicze) zostaną objęte programem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Powiat Krośnieński przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem którego była ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobieszyn w gminie Jedlicze i obrębu Świerzowa Polska w gminie Chorkówka”. czytaj dalej

Starsze wpisy Nowsze wpisy