Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego

W poniedziałek 15 października br. odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Starosta Krośnieński podsumował 4 lata pracy w ramach kończącej się kadencji (2015 – 2018).
Najważniejsze dane statystyczne z tego okresu:

– pierwsza sesja tej kadencji odbyła się 1 grudnia 2014 r.

– odbyło się 43 sesji, w tym 10 sesji nadzwyczajnych

– podjęto 321 uchwał, 3 stanowiska, 2 apele i 1 rezolucje

– odbyło się 273 posiedzeń Komisji rady Powiatu Krośnieńskiego

– budżet tej kadencji lata 2015 – 2018 to 320 mln dochody i 326 mln wydatki,

– w bieżącej kadencji wydatkowano 75 mln na infrastrukturę drogową

– wybudowano 97,135 km dróg

– wybudowano 26,193 km chodników

– wybudowano 7 mostów

– wybudowano 4 ronda ( w tym 2 na Gminie Chorkówka)

 

Dziękuję Państwu za możliwość reprezentowania Państwa i pracy na rzecz całej społeczności Gminy Chorkówka w Radzie Powiatu Krośnieńskiego przez ostatnie 4 lata.

Dziękuję!