Odpust Parafialny i Dożynki – Zręcin, 15 sierpnia 2018 r.