Artykuł z „Dziennika Polskiego”

Projekt Leonardo da Vinci – staże zawodowe dla uczniów i absolwentów w Irlandii.

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”

SPORTOWE FERIE

Projekt „ SPORTOWE FERIE – czyli robimy to co lubimy” – 2006 UKS KOBYLANY

projekt SPORT nie tylko zabawą UKS KOBYLANY

Projekt „SPORT nie tylko zabawą…” – 2006 UKS KOBYLANY

Sprawozdanie z realizacji projektu „Staże zawodowe dla absolwentów w Irlandii” – prezentacja

MOJA PRACA – poświęcenie nowych pracowni w MZSP Miejsce Piastowe utworzonych i wyposażonych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”