krosno

 

Poprzez pracę w Radzie Powiatu Krośnieńskiego w kolejnej kadencji chciałabym nadal skutecznie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Chorkówka i powiatu krośnieńskiego.

Tak jak i poprzednio, priorytetem dla mnie jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez systematyczny ich remont i budowę chodników. Problem stanu dróg to najczęściej pojawiający się temat wśród mieszkańców Gminy.

Na terenie Gminy Chorkówka jest nadal wiele niebezpiecznych punktów na mapie drogowej – wąskie pobocza, nie zabudowane chodnikami zagrażają uczestnikom ruchu drogowego – pieszym i kierującym. Szczególnie ważne są miejsca w obrębie szkół. Wiele zostało zrobione (tutaj można znaleźć wykaz inwestycji) ale i także wiele nie zostało zrobione. Ciągle spotykam się z zapytaniami od mieszkańców Gminy – co z dokończeniem chodnika przy ul. Karpackiej w Zręcinie – temat „wałkowany” na sesjach? Kiedy będzie chodnik w Żeglcach, bo wnioski do Zarządu Powiatu zostały skierowane? Również ja dwukrotnie na piśmie, i wielokrotnie w rozmowach z Zarządem prosiłam m.in. o ukończenie chodnika przy ul. Krośnieńskiej w Świerzowej Polskiej (pisma scan w aktualnościach). Miejsce bardzo niebezpieczne, pieszy nie wie jak się zachować na skrzyżowaniu żeby bezpiecznie przejść na ul. Sportową. Rozwiązanie komunikacyjne podobno najbardziej sensowne,  dla mnie osobiście „bezsensowne” – za każdym razem mam z tym problem kiedy znajduję się w tym miejscu. W którym miejscu przejść?, niekiedy pojawia się panika bo ruch jest naprawdę spory.

Te same odczucia ma wielu mieszkańców, w tym rodziców którzy odprowadzają swoje dzieci do szkoły. Niestety Zarząd Powiatu Krośnieńskiego mijającej kadencji uważał, że jeszcze nie teraz, że nie ma środków w budżecie, że są ważniejsze inwestycje. Ważnym aspektem, który również poruszałam na sesji Rady Powiatu jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy moście w Świerzowej Polskiej. Wyjeżdżający od strony Szczepańcowej są nadal narażeni na niebezpieczeństwo. Niestety zaproponowane rozwiązanie w postaci lustra nie gwarantuje bezpieczeństwa. To trzeba poprawić, te tematu muszą wrócić. Teraz się to nie udało, będę zabiegać o ich realizację w nadchodzącej kadencji.

Nadal chciałabym pracować w Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu Krośnieńskiego, której przewodniczyłam w mijającej kadencji. Będę nadal zabiegać o inwestowanie w ludzi, a w szczególności w młodzież uczącą się w Szkołach Ponadgimnazjalnych dla którego Powiat jest Organem Prowadzącym. Inwestycja w ludzi i rozwój ich umiejętności kluczowych i zawodowych, w przyszłości przyniesie korzyści dla gospodarki Podkarpacia, a zarazem całego kraju.