Moje plany na najbliższe lata – nowa inwestycja i nowe zadania do realizacji :)

W Miejscu Piastowym rozpoczęła się realizacja projektu „Uruchomienie centrów pracy
z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,36 mln euro, ma na celu poprawę wykorzystania potencjału kulturowego oraz dziedzictwa historycznego obszarów pogranicza oraz edukację młodzieży. Beneficjentem wiodącym jest Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, a partnerem z Ukrainy Parafia Rzymskokatolicka w Skolem.

Projekt przewiduje budowę i wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Kultury „Michał” w Miejscu Piastowym oraz Centrum Dziedzictwa i Historii w Skolem. Zakończenie realizacji projektu i otwarcie Centrum zaplanowano na koniec 2020 r. Przewidziane są również takie działania jak warsztaty dla młodzieży i konferencje.

Zobaczcie wizualizację jak to będzie wyglądać 🙂