Kolejna inwestycja – Przebudowa drogi powiatowej Krosno – Kobylany – Toki

Już niebawem rozpocznie się długo oczekiwana inwestycja drogowa na terenie Gminy Chorkówka – przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki. Wreszcie będzie można dojechać do siedziby Gminy Chorkówka wygodną drogą, dotychczasowy stan nawierzchni był katastrofalny. To zadanie dla mnie jako radnej powiatowej było sprawą priorytetową, bo największa część mieszkańców naszej Gminy korzysta właśnie z tego odcinka.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje m.in. wymianę nawierzchni na długości 3156 m, przebudowę chodnika w Zręcinie, budowę nowego chodnika oraz ronda na skrzyżowaniu w Chorkówce,  remont istniejącego odwodnienia drogi oraz zjazdów, odmulenie rowów drogowych oraz oczyszczenie i remont istniejącej kanalizacji wzdłuż przebudowywanej drogi. Planowany koszt zadania wynosi 4 346 850 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z PROW to kwota 2 744 797 zł.