Kobiety i samorząd

Coraz więcej kobiet decyduje się na start w wyborach samorządowych na różne szczeble samorządu. Myślę, że nie wynika to tylko z obowiązującego obecnie 35% wskaźnika dla kobiet i mężczyzn na listach wyborczych (do Sejmu, rad: gmin i powiatów oraz sejmików województw). Uważam, że kobiety są równymi partnerami do rozmów, potrafią słuchać i działać.
Świetnie radzą sobie na stanowiskach kierowniczych, doskonale współpracują.

Zachęcam Państwa do oddania głosu w wyborach samorządowych właśnie na Kobiety.
Przeglądając listy wyborcze z naszej Gminy Chorkówka Kobiety startują na wszystkie szczeble, czyli: do Sejmiku Woj. Podkarpackiego, do Rady Powiatu i Rad Gmin.
Na listach PiS jest ich wiele.

Życzę wszystkim Kobietom powodzenia!