Jak zostać przedsiębiorcą?

Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 ruszyła pełną parą!
Pierwsze projekty złożone m. in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 właśnie rozpoczęły realizację.

Przeglądając Internet można się często natknąć na zaproszenia do udziału w projektach m.in. dla osób, które zamierzają skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Trwają nabory.

Gdzie można się lokalnie ubiegać o takie dotację?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie właśnie w nim możesz ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najczęściej jest to kwota 18.000 zł. Jak dla mnie jest to najprostszy sposób, ale i tez kwota jest mała. Podaję link do pełnej informacji  z PUP Krosno:

http://www.pupkrosno.info/formy_aktywizacji/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej/171.html

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza również do udziału w projekcie „Wsparcie na STARCIE”, tutaj do udziału w projekcie zaproszone są osoby  w wieku pow. 29 lat. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
  • specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

Więcej informacji na: http://www.pigkrosno.pl/projekty-w-realizacji/518-wsparcie-w-starcie

Podobny projekt, z czego w nim oferowane jest wyższe wsparcie pomostowe do kwoty 1.600,00 PLN /miesięcznie, w którym również mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, w tym Gminy Chorkówka mogą wziąć udział to „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”, który realizowany jest przez Bieszczadzkie Forum Europejskie. Więcej informacji na:  http://www.bfe-lesko.pl/projekty/skuteczny-przedsiebiorca-od-pomyslu-do-biznesu/

W najbliższym czasie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” z/s w Miejscu Piastowym w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju ogłosi nabór  projektów na podejmowanie działalności gospodarczej. To najbardziej korzystne warunki dotacji. Tutaj można ubiegać się o kwotę 100.000. Zapraszam do zapoznania się z warunkami naboru:
http://kraina-nafty.pl/warunki-ubiegania-sie-o-wsparcie-2/