Inwestycje zrealizowane przez powiat krośnieński w ostatniej kadencji (2014 – 2018)

2018 r.

 • Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin polegającą na budowie mostu w ciągu ww. drogi wraz z dojazdami w miejscowości Zręcin. Zakres zadania to budowa mostu na rzece Bóbrka w Zręcinie, przebudowa ul. Kościelnej wraz z budową chodnika oraz ronda. Wartość zadania 3,5 mln zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów, polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni o długości 698 m w Leśniówce. Wartość prac 300.438,87 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin, polegającym na wykonaniu nawierzchni jezdni o długości 1750 m w Kopytowej. Wartość zadania 715.783,54 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1954R Chorkówka – Bóbrka wraz z budową chodnika.

2017 r.

 • Remont drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska – Szczepańcowa wykonanie nawierzchni na odcinku 350 m i 90m.

2016 r.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki. Powiat Krośnieński
  w ramach prac wykonał m.in. nową nawierzchnię na długości 3156 m (od skrzyżowania
  na Chorkówkę w Zręcinie do Chorkówki), budowę chodnika wraz z rondem na skrzyżowaniu
  w Chorkówce, przebudowę chodnika w Zręcinie, remont istniejącego odwodnienia drogi, remont kanalizacji wzdłuż przebudowanej drogi, odmulenie rowów drogowych. Inwestycja wyniosła ok. 1 857 256 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce, w tym przebudowa trzech mostów w ciągu drogi powiatowej. Przebudowano trzy mosty nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Draganowa. Wartość inwestycji: 2 663 727  zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce, w tym wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 4.070 m drogi powiatowej i budowa chodnika w m. Głojsce Wartość inwestycji: 1 021 367 zł
 • Remont drogi powiatowej nr 1956R Szczepańcowa – Głowienka. Zadanie zrealizowano
  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na odcinku 1100 m wykonano: wzmocnienie nawierzchni, uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów i remont istniejących przepustów. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 209 566 zł
 • Remont drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka – Żeglce na odcinku 740 m. Prace remontowe obejmowały wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (dwie warstwy) oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 153 578 zł,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1957R tj. drogi przez wieś Machnówka. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 350 m oraz poboczy.  Wartość inwestycji wyniosła 71 217 zł

2015 r.

 • Generalny remont drogi Niżna Łąka – Bóbrka. Był to ważny odcinek infrastruktury drogowej dla miejscowości Niżna Łąka, Machnówka i Bóbrka, stanowi łącznik między gminami Miejsce Piastowe i Chorkówka. Zakres prac obejmował odcinek na długości 1608 m, na którym wykonano: wyrównanie podbudowy kruszywem, nawierzchnię mieszanką mineralno – asfaltową. Koszt zadania wyniósł ponad 313 000 zł,
 • Remont drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na długości 2500 mb, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego. Wartość robót 500 000 zł,
 • Przebudowa drogi Chlebna – Kopytowa – Faliszówka polegająca na budowie chodnika
  w miejscowości Kopytowa na długości około 420 m. Koszt zadania to 132 912 zł,
 • Remont drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki, w miejscowości Świerzowa Polska. Na odcinku 1230 m. tj. od granicy miasta Krosna i Świerzowej , ul. Krośnieńska do mostu wykonano nową nawierzchnię.

 

 

 

 

INNE  DZIAŁANIA POWIATU KROSNIEŃSKIEGO NA RZECZ GMINY CHORKÓWKA:

2018 r. dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kobylanach, na prace konserwatorskie przy kamiennych płytach w kwocie 15.000 zł

2017 r. dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zręcinie na prace konserwatorskie w kwocie 15.000 zł

2016 r. dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kobylanach, na prace konserwatorskie przy zabytkowej kamiennej chrzcielnicy i drewnianej pokrywie w kwocie 7.000 zł.

2015 r. dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zręcinie na prace konserwatorskie w kwocie 10.000 zł