Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2019 r.

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwaliła budżet na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt uchwały budżetowej na sesji, która odbyła się 27 grudnia br. przedstawił starosta Jan Pelczar.

Dochody na 2019 r. zaplanowano w wysokości 73 841 058 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące w wysokości 73 262 896 zł, w tym dochody z budżetu UE, które wynoszą 741 049 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 578 162 zł z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Wydatki budżetowe na 2019 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem 75 341 058 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 66 923 687 zł, w tym środki z budżetu UE stanowią 775 544 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8 500 741 zł, w tym wydatki z budżetu UE 680 191 zł. W porównaniu do roku 2018 wydatki zaplanowane na przyszły rok są niższe o kwotę 12 355 004 zł. Wynika to głównie z niższej wartości zadań inwestycyjnych.

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie

Budżet powiatu radni przyjęli jednomyślnie.