Apel do Podkarpackiego Oddziału NFZ o ponowne przeanalizowanie i zakwalifikowanie krośnieńskiego szpitala do poziomu III stopnia.

Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła na Nadzwyczajnej Sesji Apel do Podkarpackiego Oddziału NFZ o ponowne przeanalizowanie i zakwalifikowanie krośnieńskiego szpitala do poziomu III stopnia. Wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci obowiązywać będą od 1 października br. przez kolejne cztery lata.

Krośnieński szpital został zakwalifikowany do drugiego stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Nie zostały uznane dwa zakresy świadczeń od wielu lat realizowane przez tę placówkę tj. okulistyka dla dzieci i otolaryngologia dla dzieci. Placówka złożyła protest do dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie. Jest to klasyfikacja poniżej faktycznych świadczeń dostępnych w krośnieńskiej lecznicy i oczekiwań pacjentów oraz dyrekcji. Odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie.

Apel Rady Powiatu Krośnieńskiego

Kierując się troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu krośnieńskiego, Rada Powiatu Krośnieńskiego w pełni popiera starania Dyrektora Szpitala w sprawie zmiany zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z II stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podkarpackiego w ramach „sieci szpitali” – na stopień III.    

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie jest  największym ośrodkiem leczniczym w południowej części województwa podkarpackiego, obsługującym bardzo dużą liczbę pacjentów z terenu miasta Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz powiatów sąsiadujących.      

Mamy nadzieję, że poparcie Rady Powiatu Krośnieńskiego wspomoże działania odwoławcze Dyrektora Szpitala w staraniach o uzyskanie wyższego stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.    

Mając na względzie wagę powyższej sprawy, apelujemy o ponowne przeanalizowanie kwalifikacji Szpitala oraz podniesienie poziomu jego kwalifikacji do III stopnia zabezpieczenia w ramach „sieci szpitali”.